این سایت به منظور انجام پروژه های دانشجویی و کمک به دوستان در رشته کامپیوتر -برق-مکانیک-الکترونیک-معماری  و برنامه نویسان طراحی شده است. و اطلاعات داخل ان به صورت لینک های %100 سالم می باشد و در ارائه مطالب ساعتی آپدیت می شود .

WWW.ELECTROBOT.ORG